Schenken? De voorlopige stand van zaken: mei 2016

Tot 1 januari 2015 konden ouders hun kinderen € 100.000,- schenken, zonder de verplichting om schenkbelasting te betalen. Het geschonken geld moesten de kinderen wel gebruiken voor de aankoop of verbetering van zijn/haar woning of de aflossing van een hypotheekschuld.

Op dit moment geldt weer een sobere regeling: ouders mogen hun kinderen tussen 18 en 40 jaar eenmalig maximaal € 25.322,- belastingvrij schenken, maar wanneer de schenking aantoonbaar wordt gebruikt voor een eigen huis geldt de vrijstelling voor een bedrag van € 52.752,-.

Na vele verzoeken uit de maatschappij heeft het kabinet het voornemen dit bedrag weer te verhogen tot € 100.000,-. Ook nu zou het geld gebruikt moeten worden voor een eigen woning. Daarnaast is het noodzakelijk dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar is. In de nieuwe regeling hoeft de ontvanger geen kind van de gever te zijn. De verwachting is dat de nieuwe regeling in 2017 (of misschien eerder?) ingaat.

About Author: Margit Butselaar

Comments are closed.