Bedrijf starten en ondernemen

Als u (serieus) gaat ondernemen -of gaat samenwerken-, moet u een keuze maken in welke rechtsvorm u uw bedrijf gaat gieten. Het meest bekende is de Besloten Venootschap, maar u kunt ook als eenmanszaak aan het werk gaan, of als coöperatie, commanditaire vennootschap (CV) of vennootschap onder firma (VOF). Na een gesprek met de notaris kunt u een goede afweging maken.

Sinds de wetswijziging in 2012 is het makkelijker een B.V. te starten. Het startkapitaal mag sinds 2012 miniem zijn en bijvoorbeeld een bankverklaring is niet meer nodig. Een B.V. kent een aantal voordelen ten opzichte van de eenmanszaak. Ten eerste is het vermogen van de onderneming gescheiden van het privé vermogen. Dat is niet alleen voordelig bij een faillissement, maar ook bij een eventuele scheiding of een overlijden. Als de onderneming veel winst maakt is het belastingtechnisch ook gunstiger om een B.V. te hebben. Daarnaast is het met een B.V. eenvoudiger een bedrijf over te nemen. Bij "bedrijfsopvolging" zijn de aandelen makkelijk over te dragen.

Aandelen
Een B.V. is een flexibele rechtsvorm: het kapitaal zit in de aandelen en deze aandelen kunnen van eigenaar wisselen. Sinds de wetswijzigingen in 2012 zijn er meer mogelijkheden met verschillende soorten aandelen (inclusief fiscale gevolgen). De stem- en vergaderrechten zijn flexibeler te regelen en ook zijn bijzondere bevoegdheden aan aandelen te koppelen, bijvoorbeeld over de benoeming van de bestuurder. Dat kan handig zijn als u bijvoorbeeld iemand langzaam bij uw onderneming wilt betrekken.
Kapitaalsvermindering, het inkopen van de eigen aandelen, is nu makkelijker te realiseren. Al deze wijzigingen moeten wel altijd met behulp van de notaris gebeuren.

Statuten wijzigen
In de statuten staan de regels voor de B.V. Als de statuten van uw B.V. voor 2012 zijn opgemaakt, heeft uw vennootschap niet de voordelen die de wetswijziging van 2012 (Flex-BV) mogelijk maakt. Als uw statuten toch gewijzigd worden kunnen deze flexibele toepassingen meteen meegenomen worden.

Als u als ondernemer vaak samenwerkt met andere partijen is het aan te raden een coöperatie op te richten. U kunt dan bij gezamenlijke opdrachten, of gezamenlijke inkoop als één partij optreden. Van te voren bepaalt u uw inleg, en voor dat bedrag bent u financieel aansprakelijk. De winst hevelt u, volgens de afgesproken verdeelsleutel, naar uw eigen onderneming. Deze "ouderwetse" bedrijfsvorm is tegenwoordig bij bijvoorbeeld zzp'ers erg populair. Een coöperatie is een onderneming met rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat u privé niet aansprakelijk bent voor ondernemingsschulden.

Een stichting wordt meestal opgericht om gezamenlijk een doel te bereiken of iets te regelen. Het gaat vaak om ideële of sociale doelen. Een stichting heeft volledige rechtsbevoegdheid en kan daardoor zelfstandig een bankrekening openen, subsidie aanvragen enz.. Ook kan een stichting een (evt. culturele) ANBI status aanvragen. Dit kan fiscaal aantrekkelijk zijn. De statuten moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook een stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Een vereniging heeft leden met dezelfde hobby, sport, levensbeschouwing of politieke overtuiging. Een vereniging hoeft niet bij notariële akte worden opgericht. Maar alleen verenigingen die bij notariële akte zijn opgericht hebben volledige rechtsbevoegdheid en zijn verplicht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bestuurders van verenigingen die verplicht zijn ingeschreven hebben de meeste bescherming wat betreft hoofdelijke aansprakelijkheid.

Ondernemen als agrariër
Een agrariër kan zich steeds meer vergelijken met een gewone ondernemer. De overwegingen over de vorm waarin u uw bedrijf wilt gieten zijn bijna gelijk en bedrijfsopvolging is geen automatisme meer. Tegenwoordig kiezen agrariërs steeds meer voor geleidelijke opvolging. Zo wennen de kinderen aan de nieuwe situatie. Ook meerwaarde clausules en optierechten helpen de andere kinderen de overname financieel en emotioneel te accepteren.