Huwen, samenwonen, kinderen

Als u trouwt in Nederland, bent u automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd. Dit houdt in dat alle geld en goederen die voor en tijdens het huwelijk in uw bezit zijn, uw gemeenschappelijke eigendom worden. Hetzelfde geldt voor alle schulden. Ook (vorderingen op opengevallen) erfenissen worden gemeenschappelijk, behalve als de erflater (de persoon die overleden is) anders heeft bepaald in zijn /haar testament (uitsluitingsclausule).

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, en één van de twee overlijdt, dan is dat fiscaal wel gunstig. De helft van het vermogen is van u, dus valt niet in de nalatenschap. Ditzelfde geldt bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap bij de gemeente (Een geregistreerd partnerschap is niet hetzelfde als samenwoners die zich inschrijven bij de gemeente!).

U hoeft niet in gemeenschap van goederen te trouwen of geregistreerd partnerschap aan te gaan. U kunt ook onder huwelijksvoorwaarden trouwen/partnerschapsvoorwaarden maken. Dit regelt u bij de notaris. Het beste (en goedkoopste) regelt u dit vóór het huwelijk/partnerschap. In deze voorwaarden mag u van alles regelen en bepalen: uw eigendommen die u voor het huwelijk/partnerschap heeft, hoeven niet gezamenlijk bezit te worden, net als het vermogen dat u vergaart tijdens het huwelijk/partnerschap. Vaak worden voorwaarden opgemaakt als er sprake is van een eigen onderneming of als de vermogens van de families/partners onevenwichtig zijn. Uw voorwaarden zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister dat bij de rechtbank wordt aangehouden. Dit regelt de notaris.

Sinds een aantal jaren is het makkelijker en goedkoper om tijdens een huwelijk de huwelijksvoorwaarden te veranderen of te wijzigen. Toestemming van de rechter is niet meer nodig. De huwelijksvoorwaarden worden simpel door middel van een notariële akte opgeheven.

Het opheffen van huwelijksvoorwaarden kan in een aantal gevallen gunstig zijn, bijvoorbeeld:

  • Als u bent gestopt met uw onderneming is het niet meer noodzakelijk om uw vermogen af te schermen. U kunt uw huwelijksvoorwaarden dan omzetten naar gemeenschap van goederen. Dat kan bij overlijden veel erfbelasting schelen.
  • Als u gaat scheiden en het huis staat niet op naam van de toekomstige ex-partner die in het huis blijft wonen, kunt u dit beter via een wijziging van de huwelijkvoorwaarden regelen. Dat is goedkoper dan de verkoop en levering van het huis. De overdrachtsbelasting is hoger dan de kosten van het veranderen van huwelijksvoorwaarden.
    n.b. Waar "huwelijksvoorwaarden" staat kunt u ook lezen "partnerschapsvoorwaarden".

Als twee mensen op hetzelfde adres wonen, hoeft dit niets te betekenen. Het kunnen gewoon twee vrienden zijn die uit praktische overwegingen op één adres wonen. Dat is de reden dat veel pensioenmaatschappijen een samenlevingscontract eisen voor een partnerpensioen. Ook ben je als samenwoners nooit automatisch erfgenaam van elkaar, dat is de familie. Alleen met een testament en/of samenlevingscontract met "verblijfsbeding", wordt een partner erfgenaam. Echter,

Heb je een testament waarin je je partner als erfgenaam benoemd,
maar geen samenlevingscontract en woon je korter dan 5 jaar samen,

→        dan ben je voor de erfbelasting een gewone vriend die valt in het hoge erfrecht-tarief.

Heb je helemaal niets geregeld,

→        dan is de familie van de overleden partner erfgenaam. Zij krijgen de bezittingen, incl. de helft van de gezamenlijke bezittingen. Deze erfgenamen krijgen ook de aanslag voor de erfbelasting.

De meeste zorgen maken we ons om onze kinderen "voor als we er niet meer zijn". U kunt een aantal zaken regelen.

Voogdij
Voogdij is gezag over een minderjarig kind dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders (minderjarig ben je als je jonger bent dan 18 jaar). Ouders kunnen één of twee personen aanwijzen om voogd te worden, na hun overlijden. Dit kan met een testament, aparte notariële akte of regelt u zelf door registratie in het gezagsregister. Dit laatste kan pas sinds 1 april 2014 . Als u niets regelt zal de rechter een persoon als voogd aanwijzen.

Financiële zaken
In een testament kunt u allerlei financiële zaken regelen. U kunt vastleggen dat uw kinderen hun erfenis pas op een bepaalde leeftijd kunnen gebruiken, u kunt een persoon aanwijzen die het geld beheert of u kunt bepalen dat kinderen in gedeeltes aan hun erfdeel kunnen komen.

Eigenlijk zijn er veel mogelijkheden. Tijdens een gesprek lopen we alle mogelijkheden met u door.