Bedrijf starten en ondernemen

Als u (serieus) gaat ondernemen -of gaat samenwerken-, moet u een keuze maken in welke rechtsvorm u uw bedrijf gaat gieten. Het meest bekende is de Besloten Venootschap, maar u kunt ook als eenmanszaak aan het werk gaan, of als coöperatie, commanditaire vennootschap (CV) of vennootschap onder firma (VOF). Na een gesprek met de notaris kunt u een goede afweging maken.

Ondernemen als agrariër
Een agrariër kan zich steeds meer vergelijken met een gewone ondernemer. De overwegingen over de vorm waarin u uw bedrijf wilt gieten zijn bijna gelijk en bedrijfsopvolging is geen automatisme meer. Tegenwoordig kiezen agrariërs steeds meer voor geleidelijke opvolging. Zo wennen de kinderen aan de nieuwe situatie. Ook meerwaarde clausules en optierechten helpen de andere kinderen de overname financieel en emotioneel te accepteren.