Erven, schenken, levenstestament & testament

Als iemand sterft, erven zijn of haar nabestaanden de erfenis. De erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden van de overledene. Omdat niemand meer schulden dan bezittingen wilt erven, is het slim om even na te denken voordat u een erfenis aanvaardt of handelt alsof u de erfenis aanvaardt. Wilt u meer informatie, bel dan met ons kantoor.

Vaak vragen banken en/of pensioenmaatschappijen om een verklaring van erfrecht na een overlijden. Met deze verklaring zien deze bedrijven wie bevoegd is de erfenis te ontvangen en alles te regelen. De notaris maakt deze verklaring in opdracht van nabestaanden. Daarvoor onderzoekt hij de familiebanden, hoe er getrouwd is, of er een testament is en wie de erfgenamen zijn.

Om na uw overlijden erfbelasting te besparen, kan het aan te raden zijn om uw nabestaanden nu al wat te schenken. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat de ontvanger geen schenkbelasting hoeft te betalen. Daar zijn verschillende oplossingen voor.

Met levenstestament bepaalt u zelf uw afhankelijkheid
Nu iedereen die ouder wordt steeds langer zelfstandig blijft (wonen) is het handig om stil te staan bij de mogelijkheden van een levenstestament. Zoals de naam al zegt wordt dit testament tijdens uw leven al gebruikt. In het levenstestament bepaalt u bijvoorbeeld wie u een volmacht geeft om uw bankzaken, woningverkoop en/of administratie te regelen wanneer u dat zelf niet meer kunt of een euthanasieverklaring onder de aandacht te brengen. U kunt zelf bepalen onder welke omstandigheden dit testament in werking treedt. Het feit dat er een levenstestament is, kan geregistreerd worden in een (onlangs geperfectioneerd) landelijk register. Hierin staat bij welke notaris de originele akte zich bevindt. Alleen (kandidaat) notarissen kunnen dit inzien.

Als iemand echt niet meer voor zichzelf kan zorgen en er is niets geregeld, is een gang naar de rechter de enige optie. Hij kan dan het vermogen van de persoon onder bewind stellen.

Een testament regelt uw zaken na uw overlijden. U bepaalt het zelf. Een testament is persoonlijk. Een echtpaar heeft dus twee testamenten nodig. Als u geen testament maakt, regelt de wet wat er met uw nalatenschap gebeurt. Hieronder staan een aantal situaties beschreven waarbij het handig is als u wél een testament maakt. In een gesprek met notaris Paul Roem, kan een testament op maat worden gemaakt.

Ik wil zelf bepalen wie voor de kinderen zorgt als ik of wij overlijden
De meeste zorgen maken we ons om onze kinderen "voor als we er niet meer zijn". U kunt een aantal zaken regelen.

Voogdij
Voogdij is gezag over een minderjarig kind dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders (minderjarig ben je als je jonger bent dan 18 jaar). Ouders kunnen één of twee personen aanwijzen om voogd te worden, na hun overlijden. Dit kan met een testament, aparte notariële akte of regelt u zelf door registratie in het gezagsregister. Dit laatste kan pas sinds 1 april 2014 . Als u niets regelt zal de rechter een persoon als voogd aanwijzen.

Financiële zaken
In een testament kunt u allerlei financiële zaken regelen. U kunt vastleggen dat uw kinderen hun erfenis pas op een bepaalde leeftijd kunnen gebruiken, u kunt een persoon aanwijzen die het geld beheert of u kunt bepalen dat kinderen in gedeeltes aan hun erfdeel kunnen komen.

Eigenlijk zijn er veel mogelijkheden. Tijdens een gesprek lopen we alle mogelijkheden met u door.

Ik wil niet de erfbelasting van mijn kinderen betalen!
Als u geen testament heeft en u bent getrouwd (of heeft een geregistreerd partnerschap), gaat de erfenis automatisch naar de achterblijvende partner. Dat heeft de wetgever zo geregeld. De kinderen zijn wel erfgenaam, maar krijgen voorlopig niets. Ze moeten wachten tot hun achtergebleven ouder ook is overleden. Een prima situatie, de achterblijvende ouder hoeft tenminste niet bang te zijn dat ze uit huis gezet wordt door de kinderen. Maar ja, zoals altijd: elk nadeel heeft zijn voordeel. De achterblijvende ouder moet nu wel de erfbelasting voor het hele gezin betalen. Ook over het erfdeel van de kinderen. Als er veel bezit is, kan dit toch nog een aardig bedrag zijn. Erg lastig, als al het geld in het huis zit. Zo moet er toch nog een extra hypotheek op het huis genomen worden! Met een tweetraps-testament kan dit worden voorkomen.
Wel een testament!

Mijn schoonkinderen hoeven niet van mij te erven!
Als een ouder zonder testament overlijdt, erven de achterblijvende man/vrouw en de kinderen de helft van het gezamenlijk vermogen. De kinderen moeten dan nog wel op de uitbetaling van hun erfdeel wachten. Daar krijgen ze pas de beschikking over na het overlijden van de laatste ouder. Als de kinderen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, komt deze erfenis wel in de gezamenlijke huwelijkspot. Dat is prima als het huwelijk stand houdt. Helaas is dat nooit te voorspellen. Met een speciale clausule in uw testament, hoeven uw erfgenamen hun erfenis nooit te delen met hun (ex)partners.
Wel een testament!

Mijn kind kan niet voor zichzelf zorgen
Soms gebeurt het dat één van uw erfgenamen niet met geld kan omgaan. Dit kan een tijdelijke situatie zijn of voor altijd. In dat geval kunt u het beste iets regelen in uw testament, bijvoorbeeld met een bewind of een fonds. U wijst dan in uw testament iemand aan die het geld of de goederen na uw overlijden beheert. Als u kiest voor een bewind, bepaalt u zelf hoe lang dit duurt (bijvoorbeeld tot een bepaalde leeftijd) en/of u stelt voorwaarden waaraan uw erfgenamen moeten voldoen. In feite kunt u doen wat u het beste lijkt. Met een goed advies van notaris Roem kiest u de beste oplossing.
Wel een testament!

Het familiehuis mag geen eigendom worden van mijn partner....
Stel u woont samen of bent getrouwd met iemand die niet de ouder is van uw kinderen. Hoeveel u ook van uw partner houdt, soms wil je gewoon niet dat hij/zij jouw huis erft. Maar u wilt hem/haar ook niet op straat zetten als uw leven voorbij is. Gelukkig zijn hier oplossingen voor. In het testament laat u bijvoorbeeld uw kind(eren) de woning erven, maar uw partner krijgt wel het (tijdelijk) gebruiksrecht. Al dan niet tegen betaling van huur.
Wel een testament!

Ik woon toch samen?
Samenwoners die geen samenlevingscontract hebben, zijn voor de wet geen erfgenaam van elkaar. Als één van beiden overlijdt, erven de ouders of broers/zussen alles. Dus ook de helft van het gezamenlijk koophuis, de bank en het televisietoestel. Een aardige schoonfamilie zal de inboedel niet opeisen van de achterblijver. Maar een familielid die een erfenis krijgt, die hoger is dan de vrijstelling bij de erfbelasting (bij een broer/zus is deze vrijstelling € 2 057), zal toch de erfbelasting moeten betalen. En dat geld moet érgens vandaan komen. De erfenis weigeren heeft geen zin, want dan gaat de erfenis naar het volgende familielid. De partner komt niet in het lijstje voor. Dat is toch vervelend.....
Wel een testament!