Kopen, verkopen en hypotheek

Een huis, appartement, bedrijfspand of stuk grond heet ook wel een "onroerende zaak". Een onroerende zaak pak je niet op of neem je niet mee. Toch wilt u zeker weten dat wat u koopt echt van u is. Die zekerheid biedt de notaris. Hij zorgt ervoor dat u de eigendom van het huis krijgt en dat de verkoper zijn geld ontvangt. In Nederland zijn de voorschriften als volgt: De notaris (of zijn medewerkers) controleren voordat het geld naar de verkoper gaat of:

  • De verkoper echt die persoon is (controle paspoort, geldigheid paspoort en BRP (Basisregistratie personen)
  • De verkoper bevoegd is om te verkopen (via een eventuele nalatenschap, controles via curateleregister en faillissementsregister)
  • De verkoper wel echt de eigenaar is (controle via Kadaster)
  • De hypotheek van de oude eigenaar op de onroerende zaak is afgelost (controle via Kadaster en overleg met bank)
  • U het onroerend goed koopt dat u denkt te kopen (Kadaster)
  • Er iemand anders is die ook rechten heeft op de onroerende zaak (erfdienstbaarheid), bijv. een recht van overpad of verplichtingen om uw huis in een bepaalde kleur te schilderen.

De controles bij het Kadaster vinden drie maal plaats. De laatste controle gebeurt 24 uur na de inschrijving van de nieuwe eigendom en vlak voordat de notaris het geld overmaakt naar de vorige eigenaar.

Met het tekenen van een koopcontract heeft u aangegeven de woning, het bedrijfspand of stuk grond te willen kopen. Vaak moeten koper en verkoper dan nog een aantal financiële zaken regelen voordat er daadwerkelijk geleverd wordt (=moment dat het eigendom overgaat van verkoper naar koper), zoals:

  • De verkoper moet zorgen dat het hypotheekrecht van het verkochte wordt afgehaald; Daarvoor moet hij een notaris de opdracht geven.
  • De financiering van de koopsom moet geregeld worden. Meestal is dit een geldlening bij de bank (de hypotheek). Dit duurt minimaal twee à drie weken. Het nieuw aangekochte wordt bij een hypotheek als onderpand gebruikt. Vandaar dat de levering (met leveringsakte) en het vestigen van de hypotheek (met hypotheekakte) vrijwel gelijktijdig plaatsvinden.

Ons kantoor coördineert dit altijd zelf. Daarvoor hebben we contact met het Kadaster, de banken, koper en verkoper en de makelaars. Zij sturen ons ook hun rekening. Dit verrekenen we op de nota die u van ons krijgt.
Als alles geregeld is, maken we een afspraak met alle partijen en komt u op kantoor voor het tekenen van de leveringakte (daarmee wordt de koper eigenaar) en de hypotheekakte.

Als u verkoopt, moet voor de levering uw hypotheek van het huis/pand/stuk grond afgehaald worden. Dit heet een royement. De oude hypotheek moet dan afgelost worden. De bank geeft ons, als notariskantoor, een volmacht om na betaling van de hypotheekschuld de hypotheekrechten op het pand door te halen (dit regelen duurt 10 à 20 werkdagen). Dit gebeurt dan weer met een notariële akte. Het Kadaster verwerkt deze doorhaling in haar registers. Ons kantoor coördineert altijd het hele proces.

Als u een grote schuld heeft, kan degene die u het geld leent om een borg/onderpand vragen. Zo weet de geldgever vrij zeker dat het geleende geld terugkomt. Bij een hypotheek is die borg het huis. Meestal is het een bank die het geld leent en het "hypotheekrecht" krijgt. Dit "hypotheekrecht op het huis" wordt in het Kadaster ingeschreven. Het Kadaster is een landelijk register waarin alles staat beschreven wat met onroerende zaken te maken heeft.

Nieuwe hypotheek
Als u een (extra) hypotheek op uw huis wilt, zorgt de notaris voor de inschrijving in het Kadaster. Wij overleggen met de (door u opgegeven) bank, want zij bepalen de tekst die in de hypotheek akte komt te staan en wanneer in hun administratie alles geregeld is. Als de bank met alles akkoord is, komt u bij de notaris de hypotheekakte tekenen. Na afloop wordt deze akte dan bij het Kadaster ingeschreven.

Oude hypotheek
Als u uw oude hypotheek helemaal heeft afgelost, wilt u ook graag dat in het Kadaster staat dat de bank geen rechten meer heeft op uw huis. Dan kan dat recht doorgestreept worden ofwel geroyeerd. Het kadaster doet dat uitsluitend op verzoek van een notaris. Als u dit "royeren" wilt, treden we in overleg met uw bank. Zij geven hiervoor toestemming en wij vragen aan het Kadaster het hypotheekrecht te "royeren". Dat gaat allemaal heel formeel in een akte.